Fördelarna med oljefyllt rotorhus

Framgångsrik produktutveckling förutsätter gedigna kunskaper. Därför har vi sedan 1998 forskningschef Richard Larker, teknisk direktör och docent i konstruktionsmaterial vid Luleå Tekniska Universitet. Han kan förklara fördelarna med oljefyllt rotorhus.

En av hemligheterna bakom företagets utveckling är Rototilts världsunika testlabb som används för att utvärdera nya tekniska idéer. Tack vare den är vi långt fram inom vetenskapen om ytor i glidande kontakt, eller tribologi.

Vår forskningschef Richard Larker berättar att Rototilt® är oljefylld av tribologiska skäl.

- Olja har speciella egenskaper som är gynnsamma för en tiltrotator. En snäckväxel har stor andel glidning i kuggkontakten, vilket leder till friktionsvärme. Den friktionsvärmen kyls bort med hjälp av oljan till hela rotorkroppen, vilket inte fungerar med fett.

Du som ägare till en tiltrotator från Rototilt® ska byta olja var 500 h.

- Det är viktigt för att bli av med nötningspartiklar. Genom att tömma ur oljan och fylla på med ny minskar slitaget avsevärt, säger forskningschef Richard Larker.

Eftersom det är enkelt att tömma rotorkroppen blir även servicen enklare. Töm bara ur oljan och du kommer åt delarna snabbt.