Compactor C41

Rototilts markvibratorer forenkler komprimering og stabilisering i grøfter, skråninger og ujevne underlag. Dessuten elimineres risikoen for personskader da ingen trenger å oppholde seg i arbeidsområdet. Rototilts maskinmonterte markvibratorer tåler høye mottrykk på returledningen og er optimaliserte for å brukes sammen med våre tiltrotatorer.

Rototilts satsing på å maksimere entreprenørens produktivitet og redusere de totale eierkostnadene fortsetter: Med Rototilts program av markvibratorer lanserer selskapet en unik kombinasjon av effektivitet och sikkerhet for arbeid i grøfter, skråninger og på hellende eller ujevne underlag.

Ved å utstyre maskinen og tiltrotatoren med en markvibrator kan entreprenøren gjøre oppdraget både raskere og med færre folk. Fordi man ikke trenger ekstra personell eller utstyr ved arbeid i grøfter eller skråninger, eliminerer man også faren for personskader. Det gjør også at du sparer tid og penger på å grave ut og fylle tilbake igjen.

I tillegg til jobber i grøfter og skråninger er Rototilts markvibratorer en svært effektiv løsning også på ”klebrige” eller ujevne underlag. Det er egentlig bare på store flater helt uten skråninger at en tradisjonell trommel kan måle seg med Rototilts markvibratorer. Ved kjøring på grovt material fungerer den gravemaskinmonterte markvibratoren betydelig bedre og håndterer større steiner mer smidig.


Tekniske data

Min. maskinvekt 10000 kg 10000 kg
Max. maskinvekt 20000 kg 20000 kg
Vibrasjonskraft 4100 kg 4100 kg
Vibrasjonsfrekvens 33 Hz 33 Hz
Vekt 380 kg 380 kg
Lengde 1040 mm 1040 mm
Bredde 610680 mm 610680 mm
Høyde 750 mm 750 mm
Rek. Arbeidstrykk 150 bar 150 bar
Min. hydraulikkflyt 45 l/min 45 l/min
Maks hydraulikkflyt 250 l/min 250 l/min
Maks trykkbelastning 250 bar 250 bar
Redskapsfeste S45, S50, S1, S60, S70, QC60-4, QC60-5, Universal S45, S50, S1, S60, S70, QC60-4, QC60-5, Universal

Målspesifikasjon

Broschyr 2018

Last ner